Sociálna zodpovednosť

Veríme, že úspech v podnikaní sa musí vždy spájať aj s pozitívnym pôsobením na okolitú spoločnosť.

Spoločenská zodpovednosť bola vždy súčasťou vízie spoločnosti Sumitomo Corporation a naša spoločnosť je odhodlaná konať pri podnikaní zodpovedne tak, aby podporila udržateľný rozvoj v prostredí, v ktorom pôsobí.

Prehlásenie k otázke novodobého otroctva a zneužívania ľudí Slavery and Human trafficking Statement